Haberler

KARTAL Milli İhbar ve Komuta Kontrol Sistemi

HAVELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen KARTAL Milli İhbar ve Komuta Kontrol (K2) Sistemi yazılımı, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın bu alandaki ihtiyacını giderecek bir sistemdir.

NATO’nun 1990 yılından itibaren geliştirmeye çalıştığı Air Command and Control System (ACCS) projesinin üye ülkelerin harekât görevine/ kullanımına verilmesinde önemli sorunlar olduğu görülmüştür. Hv.K.K.lığı halihazırda, taktik seviyede ACCS gerçekleşene kadar, NATO’nun real time uygulamasını (MASE) kullanmaktadır. Hv.K.K.lığı, ACCS’ın halen devam eden sorunları üzerine Stratejik, Operatif ve Taktik seviyeyi içeren Milli bir Komuta Kontrol Sistemine geçmeyi planlamaktadır. Bu itibarla, Kartal Millî İhbar ve Komuta Kontrol Yazılımı ACCS ihtiyaçlarını milli olarak karşılayacak bir komuta kontrol sistemi olacaktır.

Hv.K.K.lığı’nın hali hazırda kullanmakta olduğu NATO nun taktik seviyede kullandığı Erken İhbar ve Kontrol Sisteminin (MASE) yerine; genişleyebilir ve ölçeklenebilir, modern bir mimariye sahip, kuvvetin stratejik savunma silah sistemi tedarik planlamasına (sensör, hava ve kara konuşlu savunma ve taarruzi silah vb.) uygun bir Milli Komuta Kontrol sisteminin geliştirilmesi için Hv.K.K.lığı ile HAVELSAN arasında 12 Nisan 2021 tarihinde protokol imzalanmıştır.

Günümüz harekât alanı ; Stratejik, Operatif ve Taktik seviye Karargâhların tümü için zamanında ve kesin kararlılık gerektiren karmaşık ve dinamik bir yapıdadır. Şekil 1’de gösterilmiş olan örnek bir müşterek harekât alanında bulunacak oyuncuların çeşitliliği, bu oyuncuların harekât komutası, taktik komutası yetkilerinin verildiği makamlar; farklı kuvvet kültürleri ve kullanım konseptleri, sistem kabiliyetleri, Birlikte Çalışabilirlik (BÇ) seviyeleri vb. hususlar göz önüne alındığında, böyle bir ortamda harekât planlamanın ve muhaberede karar unsurlarını desteklemeye esas bilginin üretilmesi ve yönetilmesi için gereken entegrasyonların benzeri görülmemiş bir artışla ihtiyaç haline geldiği herkes tarafından kabul gören bir gerçek haline gelmiştir.