Kabiliyetlerimiz

RAMSA savunma ve havacılık olarak birçok yurtiçi ve yurt dışı ana sanayi üreticileri ile bu firmalara bağlı tedarikçiler ile işbirlikler yapılmıştır. Bu firmaların çoğuna Ramsa'nın yetenekleri çerçevesinde hizmetler verilmiş, projeler geliştirilmiş, üretimler yapılmış ve ortak başarılara imza atılmıştır. Amacımız firmamızın savunma kültürünü bünyesine tamamen işleyerek Türkiye'de adından başarı ile söz ettirecek ve ülkemizin savunma alanında ki ihracat hedeflerine daha fazla hizmet etmek olacaktır.

Hassas Talaşlı İmalat

Precision Machining

Ramsa'da hem hızlı prototipleme hem de düşük hacimli son kullanım bileşenleri için hızlı ve kaliteli talaşlı işleme sunuyoruz. 80.000'den fazla mühendislik sınıfı plastik ve metal malzeme stoğumuz, işlemeyi hızlı ve verimli üretim için ideal bir seçim haline getirir ve daha geleneksel makine atölyelerinden bir teklif almak için gereken süreden daha kısa sürede parça üreten yüksek hızlı CNC makinelerimiz göz önüne alındığında, üretimlerimiz programın önünde kalmanıza yardımcı olur
At Ramsa we offer quick-turn CNC machining that works well for both rapid prototyping and low-volume end-use components. Our stock of more than +80.000 engineering-grade thermoplastic and metal materials help make machining an ideal choice for functional testing. And given our hundreds of high-speed CNC machines manufacturing parts in less time than it takes to get a quote from more traditional machine shops, the process helps you stay ahead of schedule.

Kaynaklı İmalat

Welding

Üretimlerimiz arasında kaynaklı imalat geniş bir skalada yer almaktadır. Üretimlerimiz esnasında ana temel noktalarımızı görsel güzellik, dayanıklılık ve yüksek kalite olarak belirlemekte ve üretimlerimizi ise bu noktalar eşiğinde yapmaktayız. Kaynak imalatlarımızda çeşitlilik ve ürünsel özelliklere bağlı olarak farklılık kullanarak imalatlarımızı gerçekleştirmekteyiz. Karbon ve paslanmaz çelik, aluminyum, pirinç ve titanyum malzemelerinde kaynak yapabilmekteyiz.
Among our productions, welded manufacturing is on a large scale. In welded fabrication we distinguish our control points and show permanent quality. During our productions, our main points are determined as visual beauty, durability and high quality and we make our productions on the brink of these points. Depending on the diversity and product characteristics of our welding production, we realize our production using difference. We offer welding for carbon & stainless steel, aluminium, brass and titanium.

Kesim Büküm

Cutting Bending

Geniş bir hizmet yelpazesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayabilmemizle gurur duyuyoruz. Bu nedenle işleme, kaynak, lazer kesim ve daha fazlasını sunduğumuz aynı tesiste CNC hidrolik abkant presler, kapsamlı takımlar ve tam CAD / CAM yeteneklerinden yararlanan metal bükme ve metal şekillendirme hizmetleri sunuyoruz. Ramsa’nın geniş bükme aletleri yelpazesi, imalat projeniz için en basitinden en kompleks imalat şekillerinde üretim gerçekleştirebilir.
We take pride in our ability to meet our customers’ needs across a wide range of services. That’s why we offer metal bending and metal forming services that make use of CNC hydraulic press brakes, comprehensive tooling and full CAD/CAM capabilities in the same facility where we offer machining, welding, laser cutting and more. Ramsa’s wide selection of bending tools can accommodate everything from the simplest to the most complex bends for your fabrication project.

Döküm

Casting

Geometrik şekli işlemeye veya başka bir üretim şekli ile üretmeye elverişli olmayan her türlü çelik parça hassas döküm yöntemi ile üretebiliyoruz. Seramik Kalıba Döküm, Kayıp Mum Yöntemi gibi adlarla da anılan üretim yöntemimiz geleneksel dökümden tamamen farklı avantajlar sunmaktadır. Yüksek ölçü hassasiyeti, yüksek yüzey kalitesi, kompleks geometrilere yatkınlık ve her tür alaşımı dökebilme ilk akla gelen avantajlar olarak sıralanabilir.
We are able to produce all kinds of steel parts which are not suitable for geometric shape processing or other production methods by precision casting method. Our production method, which is also called as Ceramic Mold Casting and Lost Wax Method, is for completely different advantages than traditional casting. The high dimensional accuracy, high surface quality, propensity to complex geometries and all kinds of alloys can be listed as the first advantages.

Mekanik Montaj

Mechanical Assembly

Ramsa bünyesinde üretilen veya müşteriden gelen parçaların mekanik montajını yaparak mekanik bir sistem yaratmaktadır. Bu uygulamalar ve montaj sırasında yüksek deneyimli teknik personel ile hatasız bir montaj sürecinden sonra müşterimize montajlı ürün sevk edilmektedir. Mekanik montajda helicoil takma işlemleri, vidalı birleştirme, sızdırmazlık testi uygulanmaktadır.
Ramsa creates a mechanical whole system by mechanically assembling the parts produced or coming from the customer. During these applications and assembly, after a faultless assembly process with highly experienced technical personnel, the assembled product is shipped to our customer. In mechanical assembly, helicoil installation, screw jointing and tightness test are applied.

Kompozit ve PU - Kauçuk

Composite & PU - Rubber

Bünyemizde kompozit kalıp, model ve serim işlemleri ve özellikle türbin kompozit kanatları imalatı yapılmaktadır. Çeşitli metal – kauçuk kompozit uygulamalarında gerek duyulan kaplama işlemlerini istenilen şart ve koşullarda gerçekleştirebilmekteyiz.
Composite mold, model and laying processes and especially turbine composite blades are manufactured. Various metal - coating required for rubber composite applications processes under the desired conditions.

Tasarım AR & GE

Design R & D

Ar&Ge ve tasarım bölümümüzde, ürün yaşam eğrisinin başlangıcından ürünün piyasaya sürülmesine kadar bütün süreçleri gerçekleştirmekteyiz. İnovasyon temelli visyonumuz, 3 boyutlu modelleme ve analiz ile ürün portföyümüzü geliştirmekteyiz. Müşterilimiz için tasarım, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, 3 boyutlu modelleme ve analiz faaliyetleri sunuyoruz.
Ar&Ge ve tasarım bölümümüzde, ürün yaşam eğrisinin başlangıcından ürünün piyasaya sürülmesine kadar bütün süreçleri gerçekleştirmekteyiz. İnovasyon temelli visyonumuz, 3 boyutlu modelleme ve analiz ile ürün portföyümüzü geliştirmekteyiz. Müşterilimiz için tasarım, araştırma ve geliştirme faaliyetleri, 3 boyutlu modelleme ve analiz faaliyetleri sunuyoruz.