Güvenlik Sistemleri

Ramsa; üst düzey teknolojileri, sektörel uzmanlık ve yüksek kalite standartlarıyla bütünleştirerek, savunma sanayi sektöründe çapında hizmet vermeyi hedeflemektedir. Analizden projelendirmeye, Ar-Ge den üretime her aşamada sürekli gelişimi hedefleyen Ramsa, savunma sanayinin ihtiyaçlarına yönelik hızlı, ekonomik, güvenilir, yüksek kaliteli çözümler üretir.

Güvenlik Sistemleri

Security Systems

Ramsa askeri güvenlik sistemlerinde, 4 farklı ürün sunmakta olup, araçların zırhlanma ve rpg önleme ağları ile personelin ve araçların zarar almasını mininimum düzeye indirgemeyi hedeflemektedir. Yol kapanları ile bina güvenliğini sağlamaktayız.
Ramsa offers 4 different products in military security systems, armor and rpg prevention networks of personnel and vehicles damage to the minimum level. We provide building safety with road blocks.

Araç ve Kulübe Zırhlama

Vehicle & Cabin Armouring

Anti RPG Roketi Ağı

Anti RPG Rocket Armour

Göz Yaşartıcı Kapsül Makinası

Tear Gas Capsule Machine

Yol Kapanları

Road Blocks