Enerji Sistemleri ve Ekipmanları

Ramsa üst düzey teknolojileri, sektörel uzmanlık ve yüksek kalite standartlarıyla bütünleştirerek, savunma sanayi sektöründe çapında hizmet vermeyi hedeflemektedir. Analizden projelendirmeye, Ar-Ge den üretime her aşamada sürekli gelişimi hedefleyen Ramsa, savunma sanayinin ihtiyaçlarına yönelik hızlı, ekonomik, güvenilir, yüksek kaliteli çözümler üretir.

Enerji Sistemi ve Ekipmanları

Energy Systems & Equipment

Rüzgar türbini kanatları döndürmek ve rüzgarı mekanik enerjiye dönüştirmek için aerodinamik etki kullanır, mekanik enerji daha sonra jeneratör yoluyla elektrik enerjisine dönüştürülür. Ramsa, askeri kullanım için mobil ve hibrit rüzgar türbinler üretmektedir. Rüzgar türbinleri telsiz bağlantı, yerleşim enerji desteği ve aydınlatma sisteminde kullanır.
Wind turbine blades rotate and wind into mechanical energy Uses aerodynamic effect to convert, mechanical energy more then converted into electrical energy through the generator. Ramsa, manufactures mobile and hybrid wind turbines for military use. Wind turbines include radio connection, residential energy support and uses in lighting system.

Komunikasyon

Communication

Yerleşim Enerji Desteği

Camp Energy Support

Hibrit Aydınlatma

Hybrit Lightening